Památkově chráněná stavba, kterou vlastní Moravské muzeum v Brně, se mění v jednu z dominant cestovního ruchu v Jevišovicích. Dříve budova sloužila jako sklad a postupně chátrala. Za účelem její renovace spojil síly Svazek obcí Jevišovicka s Agrodružstvem Jevišovice a vznikl smělý plán. Ten se začal měnit ve skutečnost 7. srpna roku 2003, kdy zahájila stavební práce firma S. O. K. Třebíč, která objekt adaptovala na kulturně - sportovní centrum.

Sýpka se nachází na okraji historické zástavby v areálu bývalého panského dvora. Čtyřboký dvůr byl hlavní branou otočen k městečku a sýpka byla jako dominantní hranolová dvoupatrová stavba s vysokou mansardovou střechou sevřenou štíty s volutovými křídly postavena v severním nároží lichoběžníkové dispozice po jejím boku. Další vjezd do dvora se nacházel na severovýchodní straně při dvorním průčelí sýpky. Dobu výstavby sýpky a zřejmě i celého dvora upřesnilo dendrochronologické datování průvlaků v jednotlivých podlažích, podle něhož bylo dřevo na stavbu káceno v roce 1746. Podle obvyklé praxe bylo stavební dříví, v tomto případě borovice, opracováno za syrova a na stavbě užito do dvou až tří let. Stavbu sýpky lze tedy přesněji datovat do doby kolem roku 1750. Po drobných stavebních úpravách byla do sýpky na přelomu 19. a 20. století vestavěna místnost. K větším opravám došlo v 50. letech 20 století, kdy byl uživatelem objektu národní podnik Krajská správa výkupu Brno, výkupní podnik Znojmo (sýpka tehdy sloužila jako sklad obilí s kapacitou 50 vagónů). Okresní stavební podnik Znojmo provedl v roce 1956 generální opravu spočívající ve vyztužení nosné konstrukce ve všech podlažích přízedními průvlaky nesenými sloupky se sedly. Při této opravě byly prolomeny postranní vjezdy uzavřené bedněnými branami na kolejnicích. Střední část přízemí byla snížena tak, aby do sýpky bylo možno přímo zajíždět. Na přelomu let 1957 - 1958 byl nahrazen starý krov novou konstrukcí vazné soustavy, jejíž řešení umožňovalo využití podkroví. Další užitkové úpravy ve druhé polovině století představovaly obvyklé degradující zásahy v podobě zaslepení oken, atd.

Nyní Vás s dovolením situujeme do role návštěvníka, který vstoupil hlavním vchodem do budovy. Ocitáme se ve foyer, naproti nám je recepce, kde jsou k dispozici informace o provozu zařízení a zároveň je zde umístěno turistické informační centrum Jevišovického regionu. Po pravé straně je vchod do internetové učebny, jež je k dispozici nejen veřejnosti, ale i pro výuku žáků základní školy, vlevo je zázemí pro hráče bowlingu a kuželek. My však stoupáme po schodišti do prvního patra, kde je nám k dispozici restaurace s kuchyní a dva kulečníkové stoly. Druhé patro nabízí taktéž útulné posezení, galerijní prostory a je zde situováno i sociální zařízení.

Všechny tyto služby doplňují charakter Jevišovic, jako turistického centra regionu a měly by se stát společně se dvěma zámky, kostelem a přehradou lákadlem pro návštěvníky oblasti Jihomoravského kraje.

IMG 1859.JPG

 

cez

Projekt je spolufinancován Nadací ČEZ.

 

 

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

CMS by Joomla!