1. Společnost se zřizuje jako neziskový samostatný právní subjekt za účelem regionálního rozvoje.

 2. Společnost poskytuje služby obcím, zastupitelstvům a obecním úřadům obcí a podnikatelským subjektům s cílem:

  1. Rozvoje měst a obcí v okrese Znojmo

  2. Vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky

  3. Koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní správou

  4. Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu

  5. Návrh rozvojových projektů dle požadavků a potřeb měst a obcí, zvláště členů společnosti s regionálním významem

  6. Propagace a reprezentace okresu (regionu) na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu

  7. Připravovat nabídky k možnostem měst a obcí ve spolupráci s informačními centry

  8. Provádění marketingových průzkumů pro svou potřebu a dle potřeby pro podnikatelskou sféru

  9. Podpora akcím a projektům obecného významu

 3. Svou činnost společnost naplňuje zejména:

  1. Získáváním dalších členů

  2. Spoluprací s vnitrostátními a zahraničními subjekty se stejnou či obdobnou náplní činnosti

  3. Soustřeďovat finanční prostředky formou dotací a vlastní činností na financování cílů společnosti

 4. Společnost může vykonávat na základě rozhodnutí správní rady i jiné doplňkové činnosti za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti a zároveň tím bude zajištěna efektivnost obecně prospěšných služeb, které jsou náplní činnosti této společnosti. Společnost se však nesmí podílet na podnikání jiných osob a nezřizovat své organizační složky v zahraničí.

cez

Projekt je spolufinancován Nadací ČEZ.

 

 

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

CMS by Joomla!