Nositel projektu: Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.
Realizace: Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.
Doba trvání projektu: 2007-2009
Koordinátor projektu: AGENEAL Portugalsko
Partneři projektu : Rakousko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Irsko, Polsko, Litva, Česká republika, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Oficiální jazyk: Angličtina


Projekt ADDED VALUE (přidaná hodnota) je ekonomicko-ekologický projekt se zaměřením na propagaci cyklostezek, cyklotras, městské zeleně a pěších zón v okrese Znojmo, dále na úspory energie v dopravě, ochranu  životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
Na realizaci projektu se podílí realizační tým ZRR, o.p.s  ve spolupráci se starosty obcí  (Znojmo, Moravský Krumlov, Miroslav, Dobšice, Jevišovice, Kuchařovice, Únanov a Vranov nad Dyjí). Znojemský regionální rozvoj, o. p. s. bude v různých obcích organizovat workshopy, besedy a meetingy s podnikateli, občany a se sportovními  kluby, bude   spolupracovat s policii ČR při organizovaní dětských dnů v různých obcích. K dosažení lepších výsledků při informování cílových skupin o aktivitách a úsporách energií je potřeba spolupráce obcí a všech cílových skupin. Prostřednictvím inteligentní energie se nabízí možnost získávání finančních prostředků na vylepšení infrastruktury v jednotlivých obcích. V rámci projektu proběhne na základních školách informační kampaň formou soutěží,  případně průzkum dopravní obslužnosti. Mediální partneři projektu jsou Rádio Blaník, informační měsíčníky obcí a znojemský tisk.

Projekt bude dále podporovat:
- zavádění Carpools (společné používání motorových vozidel)
- hromadný odvoz fanoušků na stadiony a evropský den bez aut 22. září

Projekt je určen pro všechny skupiny obyvatelstva bez věkového rozdílu, pro státní instituce, pro samosprávy a podnikatele.

 

iee logo

cez

Projekt je spolufinancován Nadací ČEZ.

 

 

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

CMS by Joomla!